Podręczniki na rok szkolny 2016/2017
Technikum Nr 12            Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12
IATS, IBTS - zawód: technik pojazdów samochodowych
IATM, IBTM - zawód: technik mechanik
           1za, 1zb, 1zc - zawód: mechanik pojazdów samochodowych
1km - zawód: kierowca mechanik
1em - zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
1bl - zawód: blacharz samochodowy
1mt - zawód: mechanik motocyklowy
IIATS, IIBTS - zawód: technik pojazdów samochodowych
IIATM - zawód: technik mechanik
           2za, 2zb - zawód: mechanik pojazdów samochodowych
2em - zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
2bl - zawód: blacharz samochodowy
2mt - zawód: mechanik motocyklowy
IIIA, IIIB - zawód: technik pojazdów samochodowych
IIIC - zawód: technik mechanik
           3za, 3zb - zawód: mechanik pojazdów samochodowych
3em - zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
3bl - zawód: blacharz samochodowy
IVA, IVB - zawód: technik pojazdów samochodowych
IVC - zawód: technik mechanik