Wywiadówki w roku szkolnym 2016/2017
Terminy kolejnych spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi:

ostatnia - 31 maja 2017.