Wywiadówki w roku szkolnym 2017/2018
Terminy kolejnych spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi:


1. 13 września 2017

2. 08 listopada 2017

3. 10 stycznia 2018

4. 21 marca 2018

5. 16 maja 2018

Godziny oraz numery sal, w których odbędą się spotkania, będą podane na stronie ZSS w Aktualnościach oraz na profilu facebookowym ZSS z około tygodniowym wyprzedzeniem.