Wychowawstwa w roku szkolnym 2016/2017
Technikum Nr 12
IATS mgr Barbara Dembek-Bochniak
IBTS mgr Renata Marczuk
IATM mgr Ewa Magnucka
IIATS mgr Katarzyna Bartel
IIBTS mgr Iwona Długońska-Stanisz
IIATM mgr Ewa Magnucka
IIIA mgr Krzysztof Finster
IIIB mgr Anna Rożek
IIIC mgr Michał Sosler
IVA mgr Ewa Potulska
IVB mgr Jarosław Reszka
IVC mgr Katarzyna Domarecka

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12
1za mgr Ewa Galuchowska-Karpus
1zb mgr Jerzy Szurdak
1km mgr Katarzyna Domarecka
1mtb mgr inż. Irena Chojnacka
1em mgr Teresa Salam±dry
2za mgr Andrzej Bocer
2zb mgr Agata Rymkiewicz-Zaorska
2em mgr Teresa Salam±dry
2mtb mgr Wiesława Brzuszkiewicz
3abl mgr Wiesław Kwiatkowski
3zb mgr inż. Marek Bober
3em mgr Ewa Galuchowska-Karpus