Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku
Przewodnicząca - Monika Majchrowska
Zastępca Przewodniczącej - Sylwia Schiller
Członkini - Joanna Richert
Członkini - Dorota Markiewicz
Członkini - Joanna Błażejewska
Członek - Adam Henig
Członek - Robert Żarliński
NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W GDAŃSKU

KB S.A. O w Sopocie
ul. 1 Maja 7
54 1500 1706 1217 0006 9507 0000

NIP 583 27 33 508