Absolwenci Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku
Wykaz absolwentów będzie sukcesywnie uzupełniany.
Prosimy o przesyłanie korekt wykazu poprzez profil facebookowy lub e-mail abcd9876@wp.plLiceum Profilowane (2005-2006)

Liceum Zawodowe Nr 3 (1976-1984)

Liceum Zawodowe (2004)

Policealne Studium Samochodowe (1974-1975)

Policealne Studium Zawodowe (1977; 1980-1982; 1984-1986)

Technikum Samochodowe (1959-2006)

Technikum Nr 12 (2007-2017)

Zasadnicza Szkoła Samochodowa (1966-2006)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 (2007-2017)