Pracownicy ZSS wyróżnieni zewnętrznymi nagrodami od 2006 roku
2018
Emerytowany nauczyciel Krzysztof Zbigniew Jędrzejczyk decyzją Prezydenta RP odznaczony za wybitne zasługi w działalności społecznej i związkowej, za popularyzowanie wiedzy o najnowszej historii Polski Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order Odrodzenia Polski to drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne. Order dzieli się na pięć klas, z których czwartą stanowi Krzyż Oficerski.

2017
Nauczycielmgr Jan Kuldanek odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak uhonorowana Nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty - w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz pomorskiej oświaty.
Dyrektor ZSS mgr inż. Mirosław Sreberski uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i działania na rzecz gdańskiej oświaty.
Prezes KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku mgr Sławomir Bochniak został uhonorowany Odznaką Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu - polskim resortowym odznaczeniem nadawanym przez Ministra Zdrowia honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

2016
Nauczyciel mgr inż. Piotr Mielke odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Prezes KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku mgr Sławomir Bochniak został uhonorowany Odznaką Honorową PCK IV stopnia - polskim odznaczeniem cywilnym ustanowionym w 1927, stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. Nadawane przez Kapitułę Odznaki Honorowej PCK.

2015
Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi - odznaczeniem państwowym nadawanym przez Prezydenta RP. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.
Dyrektor ZSS mgr inż. Mirosław Sreberski odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak, wieloletnia opiekunka Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie", uhonorowana Odznaką Honorową PCK IV stopnia - polskim odznaczeniem cywilnym ustanowionym w 1927, stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. Nadawane przez Kapitułę Odznaki Honorowej PCK.
Nauczyciel mgr Sławomir Bochniak uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i działania na rzecz gdańskiej oświaty.

2013
Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

2010
Nauczycielka mgr Barbara Dembek-Bochniak odznaczona Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę - polskim odznaczeniem cywilnym z okresu II Rzeczypospolitej, nadawanym za pracę w służbie państwowej, przywróconym do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku. Medal ten nadaje Prezydent RP.

2008
Dyrektor mgr inż. Mirosław Sreberski odznaczony Brązowym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju" - polskim odznaczeniem wojskowym, nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej osobom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.
Nauczyciel mgr Jerzy Szurdak uhonorowany Nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty - w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz pomorskiej oświaty.

Pracownicy ZSS wyróżnieni zewnętrznymi nagrodami przed 2006 rokiem (spis niekompletny, prosimy o informacje osoby wyróżnione)
2001
Nauczyciel mgr Jerzy Szurdak odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej - odznaczeniem resortowym nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.