Publikacje
Rok 2017
Nr 5 (213) z maja 2017, ogólnopolskiego miesięcznika dla fachowców branży motoryzacyjnej "Nowoczesny Warsztat" Artykuł "Tak trudno jeszcze nie było - 23. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej", autor: Krzysztof Dulny.
Strona internetowa warsztat.pl oraz profil FB warsztat.pl, 21 marca 2017
21 marca na stronie internetowej oraz profilu Warsztat.pl ukazał się artykuł autorstwa Bartłomieja Rysia pod tytułem "Współpraca z taką szkołą przy OTWS to czysta przyjemność", traktujący o naszej szkole!
Strona internetowa warsztat.pl oraz profil FB warsztat.pl, 21 marca 2017
13 marca na stronie internetowej oraz profilu Warsztat.pl ukazał się artykuł pod tytułem "Wydawca 'Nowoczesnego Warsztatu' nagrodzony!" traktujący o tegorocznym laureacie statuetki "Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej" - "Nowoczesnym Warsztacie".
Rok 2016
"Forum Pomorskie" numer wrześniowo-październikowy 2016 magazynu społeczno-gospodarczego Polski Północnej.
Artykuł pod tytułem "Rekordowy XIII Ambulansowy pobór krwi w ZSS" autorstwa Sławomira Bochniaka.

Numer czasopisma dostępny w czytelni biblioteki szkolnej.
W majowym numerze (nr 1,(01)) kwartalnika młodzieży gdańskich szkół ponadgimnazjalnych "A morze? News" ukazał się artykuł Marty Krawczyńskiej "Tydzień Zawodowca w Gdańsku". Tu z kolei wspomniano naszą szkołę wyliczając wydarzenia, które miały miejsce w tytułowym okresie.
W majowym numerze (nr 5, (202)) ogólnopolskiego miesięcznika dla fachowców branży motoryzacyjnej "Nowoczesny Warsztat" opublikowano artykuł redaktora Krzysztofa Dulnego "To nie jest prosty turniej", będący relacją z finału 22. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. W tekście przywołano wypowiedź nauczyciela ZSS mgr inż. Jana Kuldanka oraz dyrektora mgr inż. Mirosława Sreberskiego.
Na portalu "Expressu Kaszubskiego" ukazał się artykuł pod tytułem "Widowiskowa prezentacja kartuskich zapaśników" autorstwa redaktora Wojciecha Drewki. Traktuje on o spotkaniu z Mistrzem Olimpijskim Andrzejem Wrońskim oraz kartuskimi zapaśnikami w ZSS, które odbyło sie 18 kwietnia 2016 roku.
W numerze "Dziennika Bałtyckiego" z 19 marca 2016 roku opublikowano artykuł redaktora Pawła Kowalskiego pod tytułem "W gdańskiej samochodówce Andrzej Wroński zachęcał młodzież do wyjścia na matę" traktujący o wizycie Mistrza Olimpijskiego Andrzeja Wrońskiego w ZSS.
W papierowym wydaniu bezpłatnego tygodnika "Gazeta Gdańska" z 18 marca 2016 roku okładka oraz duża część strony została poświęcona naszej szkole. Redaktor Tomasz Łunkiewicz w artykule pod tytułem "Zawodówki gościły gimnazjalistów" przedstawia ofertę kształcenia oraz opisuje Dzień Otwarty w ZSS w Gdańsku.
W numerze "Dziennika Bałtyckiego" z 17 marca 2016 roku, w dodatku Gratka Motoryzacja, opublikowano artykuł Macieja Pietrzaka pod tytułem "Czas na kierowcę mechanika", traktujący o zawodzie, który włączamy do oferty edukacyjnej naszej szkoły od roku szkolnego 2016/2017.
Na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dokładnie pod adresem http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Brakuje-zawodowych-kierowcow-miasto-probuje-temu-zaradzic,a,50255, ukazał się artykuł redaktor Kamili Grzenkowskiej zatytułowany "Brakuje zawodowych kierowców, miasto próbuje temu zaradzić". Materiał do artykułu zebrany został podczas Dnia Otwartego wieńczącego II Gdański Tydzień Zawodowca, w którym oficjalnie otwarto Ośrodek Szkolenia Kierowców przy ZSS oraz prezentowano nowowprowadzany do oferty szkoły zawód kierowca mechanik.
Portal wybrzeze24.pl, wydawca tygodnika "Gazeta Gdańska", pod adresem http://wybrzeze24.pl/aktualnosci/zawodowki-goscily-gimnazjalistow opublikował artykuł redaktora Tomasza Łunkiewicza zatytułowany "Zawodówki gościły gimnazjalistów". W tekście, okraszonym licznymi zdjęciami, autor opisuje Dzień Otwarty naszej szkoły.
Na oficjalnej stronie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dokładnie pod adresem http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Gdansk-inwestuje-w-szkolnictwo-zawodowe,a,49871, ukazał się artykuł zatytułowany "Gdańsk inwestuje w szkolnictwo zawodowe". W artykule wspomniano o ZSS w Gdańsku oraz zacytowano wypowiedź wicedyrektor ZSS w Gdańsku mgr inż. Iwony Orłowskiej.
Rok 2015
72 numer periodyku "Edukacja Pomorska" wydawanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (wrzesień-październik 2015)
Na stronach 39-42 ukazał się artykuł pod tytułem "Dobrze wykorzystane szanse" autorstwa nauczycieli ZSS mgr Barbary Dembek-Bochniak i mgr Sławomira Bochniaka.
Numer 72 "Edukacji Pomorskiej" w formie elektroniczenj dostępny jest też za pośrednictwem strony internetowej CEN w Gdańsku.
Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Gdańsku ukazał się dziś artykuł pod tytułem: "Gdańscy nauczyciele: czym jest ten zawód?" Część tekstu stanowi wypowiedź dyrektora ZSS mgr inż. Mirosława Sreberskiego.
W artykule wykorzystano zdjęcie pochodzące z naszej szkolnej strony internetowej.
Cały artykuł: http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Gdanscy-nauczyciele-czym-jest-ten-zawod,a,43500
"Forum Pomorskie" numer wrześniowo-październikowy 2015 magazynu społeczno-gospodarczego Polski Północnej.
Artykuł pod tytułem "VIII Ambulansowy pobór krwi w ZSS".

Numer czasopisma dostępny w czytelni biblioteki szkolnej.

Rok 2014

"Projekt Comenius 2012-2014. Migration in the past, the present and the future - problems and opportunities"
Barbara Dembek-Bochniak

Książka w wersji drukowanej dostępna w czytelni biblioteki szkolnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej

Rok 2011

"Projekt Comenius 2009-2011. Protect - don't neglect. Practical climat protection in school and training on the job"
Barbara Dembek-Bochniak

Album dostępny w czytelni biblioteki szkolnej

"Projekt Leonardo da Vinci PLM 2010-2011. SEAM - Super Eauro Auto Mechanik - spoina współpracy"
Barbara Dembek-Bochniak

Album dostępny w czytelni biblioteki szkolnej

Rok 2008
"50 lat Gdańskiej Samochodówki"
Ewa Magnucka

Książka dostępna w czytelni biblioteki szkolnej

Rok 2003
"Gdańska Samochodówka. Monografia Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku (1958-2003)"
Ewa Magnucka, Bożena Presler

Książka dostępna w czytelni biblioteki szkolnej
"Autko" (numer specjalny, wydany z okazji 45-lecia ZSS w Gdańsku)
Barbara Dembek-Bochniak

Gazetka dostępna w czytelni biblioteki szkolnej

Rok 1998
"40 lat minęło. Książeczka jubileuszowa"
Ewa Magnucka, we współpracy z Krzysztofem Kubickim i Teresą Rompą

Książka dostępna w czytelni biblioteki szkolnej

Rok 1993
"35 lat Zespołu Szkół Samochodowych. Gazetka jubileuszowa"

Gazetka dostępna w czytelni biblioteki szkolnej

Rok 1978
    Folder reklamowy

Liczne publikacje dotyczące honorowego krwiodawstwa w ZSS dostępne są na stronie http://hdk.zss.gda.pl/