Zamówienia publiczne, przetargi
18 sierpnia 2017 roku
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku zaprasza do uczestnictwa 11 września 2017 roku w przetargu publicznym ograniczonym - ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne, o docelowej branży gastronomia-bufet szkolny.