Zamówienia publiczne, przetargi
29 sierpnia 2016 roku
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku zaprasza do uczestnictwa 20 września 2016 roku w przetargu publicznym ograniczonym - ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne, o docelowej branży gastronomia-bufet szkolny.