Egzamin maturalny

06 kwietnia 2018 roku
Ważne informacje dla maturzystów
Zapraszamy zdających w sesji majowej egzaminy maturalne do obowiązkowej lektury niżej załączonych informacji:
Informacje o egzaminie maturalnym 2018
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - nowa formuła
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - stara formuła

Wicedyrektor mgr Alina Barsowska-Sołobodowska


Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się Centralnej Komisji Egazminacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego oraz załączniki do składanych dokumentów dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018 oraz (...) dla absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 (...)
Załącznik 1a_N Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015
Załącznik 1b_N Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
dla: (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016 albo 2016/2017 oraz absolwenta technikum z roku szkolnego 2015/2016 albo 2016/2017, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, (4) osoby, która po 1 września 2017 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
Załącznik 1c_N Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)
Załącznik 1d_N Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006-2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
Załącznik 1e_N Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018
dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006-2014/2015 i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 rokuInformator maturalny - Matematyka
Wzory matematyczne - nowa formuła
Wzory matematyczne - stara formuła
  Matematyka, poziom podstawowy - zadania powtórzeniowe, arkusze maturalne, teoria
Kompendium maturzysty - matematyka, poziom podstawowy