Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
Czerwiec 2017
20.06.2017 - etap pisemny; 22.06-08.07.2017 - etap praktyczny
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie M.18, M.12, M17.

16.06.2017 - Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych.
20.06.2017 - Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.
20.10.2017 - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

23.06.2017 - Koniec roku szkolnego. Ile dni pozostało do ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017?
29.06.2017 - Analityczna Rada Pedagogiczna.
Sierpień 2017
ostatni tydzień sierpnia - Egzaminy poprawkowe.