Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wrzesień 2017
04.09.2017 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
04.09-29.09.2017 - Praktyka zawodowa klasy IIIATS
13.09.2017 - Wywiadówka nr 1
Październik 2017
02.10-27.10.2017 - Praktyka zawodowa klasy IIIBTS
14.10.2017 - Dzień Edukacji Narodowej
Listopad 2017
08.11.2017 - Wywiadówka nr 2
06.11-01.12.2017 - Praktyka zawodowa klasy IIIATM
Próbna matura
23.11.2017 - Święto Szkoły - 59. rocznica Gdańskiej Samochodówki; ślubowanie klas pierwszych
listopad/grudzień 2017 - Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe M.42, M.44
Grudzień 2017
do 8.12.2017 - Podjęcie decyzji o studniówkach przez klasy maturalne –informacja do dyrektora
do 19.12.2017 - Wystawienie ocen śródrocznych
22.12.2017 - Wigilie klasowe
23-31.12.2017 - Zimowa przerwa świąteczna

KONIEC PIERWSZEGO SEMESTRU
Styczeń 2018
10.01.2018 - Wywiadówka nr 3
10.01.2018 - Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe M.42
11.01.2018 - Etap pisemny egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe M.42, M.44
15-20.01.2018 - Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe M.44
29.01.2018-11.02.2018 - Ferie zimowe
luty/marzec 2018 - Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe M.12, M.18, M.17, M.24, M.45
Marzec 2018
05.03-23.03.2018 - Praktyka zawodowa klasy IIATM
16.03.2018 - Klasy czwarte Technikum Nr12 – poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
21.03.2018 - Wywiadówka nr 4
Rekolekcje wielkopostne
29.03.2018-03.04.2018 - Wiosenna przerwa świąteczna
Kwiecień 2018
20.04.2018 - Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach maturalnych
27.04.2018 - Uroczyste zakończenie zajęć w klasach IV Technikum Nr 12
30.04.2018 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Maj 2018
02.05.2018 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
04-29.05.2018 - Egzaminy maturalne
04.05.2018 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
07.05.2018 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
08.05.2018 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
do 11.05.2018 - Poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
16.05.2018 - Wywiadówka nr 5
Czerwiec 2018
15.06.2018 - Ostateczny termin wystawiania ocen w oddziałach
19.06.2018 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
19.06.2018 - Etap pisemny egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie M.18, M.12, M.17, M.24, M.45
22.06-04.07.2018 - Etap praktyczny egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie M.18, M.12, M.17, M.24, M.45
22.06.2018 - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23.06-31.08.2018 - Ferie letnie

Ile dni pozostało do ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018?