Historia
Kalendarium | Historia patrona |

KALENDARIUM
1957
1958
1961
1962
1966
1967
1968
1971
1972
1974
1975
1978
1981
1984
1986
1988
1991
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

| Kalendarium | Historia patrona |

HISTORIA PATRONA SZKOŁY - 1 BRYGADY PANCERNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE


   1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte powstała na bazie I pułku czołgów powołanego do życia 14 maja 1943 roku w składzie 1 dywizji piechoty. Dowódcą nowo powstałego pułku został podpułkownik Edmund Wojnowski.
   I pułk czołgów miał być zalążkiem przyszłych polskich wojsk pancernych i zmotoryzowanych. Sprzęt bojowy oraz pozostałe wyposażenie dostarczyli jednostce Rosjanie. W lipcu 1943 r. przekazali 32 czołgi średnie T-34, 7 czołgów lekkich T-70 i 3 samochody pancerne BA64. Ponadto pułk otrzymał 145 pistoletów maszynowych, 2 karabiny maszynowe i 18 rusznic przeciwpancernych. Łączność zapewniały 2 radiostacje (oprócz radiostacji czołgowych); transport kołowy - 74 samochody oraz 4 motocykle. Pułk składał się z dowództwa, sztabu, sekcji polityczno-wychowawczej, sekcji technicznej, kwatermistrzostwa i pododdziałów. Do pododdziałów obsługi należała kompania technicznego zaopatrzenia w składzie 3 plutonów: remontowego, dowozu amunicji i transportowego oraz pułkowa drużyna gospodarcza. Pułk posiadał również punkt pomocy sanitarnej.
   15 lipca 1943 r. żołnierze I pułku czołgów złożyli przysięgę. 19 sierpnia na bazie tegoż pułku powstała 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte, której dowódcą został pułkownik Jan Mierzycan. 22 września czołgi wyruszyły z obozu białoruskiego. Po przemarszu przez Sielce i Staroletewo przybyły na stację kolejową Diwowo, skąd po załadowaniu na podstawione wagony ruszyły na front.
   Grupa podchorążych szkoły pancernej w Rybińsku (1943 r.) - późniejsi Pancerniacy brali czynny udział w walkach pod Lenino i pod Studziankami, toczyli też bój pod Jabłonną. Szczególne znaczenie miała stoczona w dniach od 9 do 16 sierpnia 1944 roku bitwa pod Studziankami, gdyż stanowiła jakby chrzest bojowy pierwszych oddziałów pancernych na ziemiach polskich. Żołnierze wykazywali się ogromnym męstwem i walecznością; wielu z nich poległo - w sumie w tej bitwie Brygada straciła 89 ludzi.
   W styczniu 1945 r. 1BP walczyła o wyzwolenie Warszawy, następnie brała udział w wyzwalaniu Bydgoszczy. Kolejnym ciężkim etapem szlaku bojowego Brygady stał się Wał Pomorski. Walki na tym terenie trwały od 9 lutego do 3 marca 1945 r. i przyniosły kolejne ofiary: 101 zabitych, 1 zmarły z ran, 12 zaginionych bez wieści. 23 lutego za zasługi odniesione w czasie wyzwalania Warszawy Brygada otrzymała miano "Warszawskiej".
   12 marca wojska 2 Frontu Białoruskiego i polska jednostka pancerna dotarły do obszaru Trójmiasta. O godzinie 17.30 rozpoczęło się przygotowanie artyleryjskie, po którym piechota radziecka, wspierana przez czołgistów, ruszyła do ataku w stronę Wejherowa. Walki trwały przeszło 2 tygodnie. 23 marca zajęto Sopot, 27 marca rozpoczął się szturm na Gdynię, którą zdobyto 28 marca koło południa. Jednocześnie toczyły się walki o Gdańsk. Brały w nich udział batalion fizylierów i pluton czołgów 1 Brygady Pancernej. Żołnierze pod gradem pocisków przedzierali się przez ulice miasta. Jeszcze w czasie walk jeden z polskich żołnierzy, wspinając się po rynnie, zawiesił na frontonie Dworu Artusa sztandar. Wówczas to po raz pierwszy od wielu lat na rynku gdańskim padł rozkaz: :Sztandarowi Rzeczpospolitej - prezentuj broń!".
   30 marca 1945 r. Gdańsk był wolny. Resztki wojsk niemieckich schroniły się na Kępie Oksywskiej, na którą szturm przypuściła 1 Brygada Pancerna. Polskie czołgi wyszły krętą, piaszczystą drogą na wzniesienia Kępy, gdzie toczyły zaciętą kilkudniową walkę. 5 kwietnia, po oswobodzeniu Kępy Oksywskiej, 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte zakończyła swe zadanie bojowe. Związane z tym wydarzeniem uroczystości odbyły się na centralnym placu Gdyni - czołgi Brygady stanęły w szyku, na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę. Za walki w rejonie Trójmiasta rząd radziecki odznaczył Pancerniaków orderem Czerwonego Sztandaru.
   Podczas całego szlaku bojowego żołnierze 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte odznaczyli się męstwem, odwagą, walecznością oraz ogromną wolą zwycięstwa.


| Kalendarium | Historia patrona |