Grono pedagogiczne 2017/2018
DYREKTOR
mgr inż. Mirosław Sreberski

WICEDYREKTORKI
ds. dydaktycznych: mgr Alina Barsowska-Sołobodowska
ds. wychowawczych: mgr inż. Iwona Orłowska

KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH
mgr inż. Jacek Cichowlas

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH
mgr Sławomir Bochniak

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Małgorzata Czerniawska

2017

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
mgr Andrzej Bocer - przewodniczący, język angielski, język niemiecki
mgr Alina Barsowska-Sołobodowska - język angielski
mgr Małgorzata Czerniawska - pedagog
mgr Iwona Długońska-Stanisz - język polski
mgr Katarzyna Gumiela - język angielski
ks. mgr Rafał Hallmann - religia
mgr Kupper Joanna - język angielski
mgr Ewa Magnucka - język polski
mgr Renata Marczuk - wiedza o kluturze, nauczyciel bibliotekarz
ks. Jacek Michalak - religia
mgr Anna Rożek - historia, wos, przedmioty zawodowe
mgr Agata Rymkiewicz-Zaorska - język angielski
mgr Teresa Salamądry - język polski
mgr Jerzy Szurdak - historia, WOS

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I ŚCISŁYCH
mgr Ewa Galuchowska-Karpus - przewodnicząca, biologia, podstawy przedsiębiorczości
mgr Katarzyna Bartel - matematyka
mgr Wiesława Brzuszkiewicz - chemia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości
mgr Barbara Dembek-Bochniak - matematyka, informatyka
mgr Katarzyna Domarecka - matematyka
mgr Wiesław Kwiatkowski - fizyka
mgr Lucyna Pisiak - geografia

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW SPORTOWO-OBRONNYCH
mgr Krzysztof Finster - wf, edukacja dla bezpieczeństwa - przewodniczący
mgr Marta Król
mgr Jarosław Reszka - wf, instruktor nauki jazdy
mgr Jarosław Rydzewski - wf, bhp
mgr Michał Sosler - wf, podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI TEORETYCZNEJ NAUKI ZAWODU
mgr inż. Wiesława Elek - przewodnicząca
mgr inż. Marek Bober
mgr inż. Irena Chojnacka
inż. Leszek Górecki
mgr inż. Andrzej Grzyb
mgr inż. Kazimierz Kiszka
mgr inż. Janusz Kulik
mgr inż. Andrzej Modzelewski
mgr inż. Lech Obara
mgr inż. Iwona Orłowska
mgr inż. Ewa Potulska - koordynator biblioteki
mgr inż. Mirosław Sreberski

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
mgr Sławomir Bochniak - przewodniczący
mgr inż. Andrzej Bartosiewicz
mgr inż. Jacek Cichowlas
mgr Ryszard Dzitko
mgr inż. Jan Kuldanek
mgr inż. Jarosław Kuleszo
mgr inż. Grzegorz Mazurczyk
mgr inż. Piotr Mielke
mgr Adam Możejko
mgr Piotr Rymiński
mgr inż. Grzegorz Sęk
mgr inż. Leszek Skowron
mgr Piotr Trześniowski - instruktor nauki jazdy
mgr inż. Sławomir Wasiak
mgr inż. Grzegorz Wiktorek