Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
AKTUALNOŚCI

07 stycznia 2017 roku
Ważny komunikat dla uczniów klas II i III Technikum Nr 12, uczniów klas 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 oraz absolwentów
Planowany kolejny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku w roku szkolnym 2016/2017odbędzie się w sesji maj- lipiec 2017. Do egzaminu mogą przystąpić:
  • klasy IIATS, IIBTS, 3zb, 3abl (grupa mechanik pojazdów samochodowych) - w kwalifikacji M.18
  • klasy IIIA, IIIB, 3em - w kwalifikacji M.12
  • klasa IIIC - w kwalifikacji M.17
  • klasa 3abl (grupa blacharz samochodowy) - w kwalifikacji M.24
  • absolwenci i uczniowie, którzy są uprawnieni do zdawania egzaminu, ale nie podeszli do niego w poprzednich sesjach lub nie zdali egzaminu (albo jednej części).

Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu w tej sesji, zobowiązani są złożyć pisemną deklarację w terminie do 16 lutego 2017r. osobiście do wicedyrektor mgr inż. Iwony Orłowskiej (uczniowie i absolwenci Technikum Nr 12) lub do zastępcy kierownika warsztatów szkolnych mgr Sławomira Bochniaka (uczniowie i absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12).

Wicedyrektor mgr inż. Iwona Orłowska


Informacje dla uczniów przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r.

mgr inż. Iwona Orłowska


Informacja o "poprawkach" egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie Technikum Nr 12 (klasy trzecie i czwarte), którzy nie uzyskali wymaganej ilości punktów na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w poprzednich sesjach, mogą przystąpić ponownie do egzaminu (lub jednej części). Aby przystąpić do egzaminu w najbliższej sesji, to jest styczeń-luty 2017, należy złożyć wypełnioną deklarację (dostępną w lewym menu w linku "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie") osobiście do mgr inż. Iwony Orłowskiej do 09 września 2016 r. Tam też dostępna jest informacja dla ucznia na temat procedur egzaminu.

Wicedyrektor mgr inż. Iwona Orłowska


Ważny komunikat dla absolwentów 2015/2016 Technikum Nr 12 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12
Absolwenci Technikum Nr 12 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 i zdali zarówno część pisemną jak i część praktyczną tego egzaminu, mogą odebrać w sekretariacie szkoły ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE. GRATULUJEMY!!!

Absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu lub nie uzyskali wymaganej ilości punktów mogą przystąpić do egzaminu (lub jednej części) w kolejnej sesji. Aby przystąpić do egzaminu w najbliższej sesji, to jest styczeń-luty 2017, należy złożyć osobiście do mgr inż. Iwony Orłowskiej do 09 września 2016 r. wypełnioną deklarację dostępną w lewym menu "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie".
Tam też dostępna jest również informacja dla absolwenta na temat procedur egzaminu.

Wicedyrektor mgr inż. Iwona Orłowska


Ważny komunikat dla uczniów klas IV Technikum Nr 12
Planowany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas czwartych dla kwalifikacji M.42 (technik pojazdów samochodowych) oraz M.44 (technik mechanik) odbędzie się w sesji styczeń - luty 2017 r.
Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu w tej sesji, zobowiązani są złożyć pisemną deklarację osobiście do wicedyrektor mgr inż. Iwony Orłowskiej w terminie do 09 września 2016 r.

Wicedyrektor mgr inż. Iwona Orłowska


TERMINARZ

Najbliższe terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku
rok 2017


INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU
Informacje dla ucznia
Informacje dla absolwenta

DEKLARACJE
Deklaracja przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

INFORMATORY

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik pojazdów samochodowych 311513
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik mechanik 311504
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych 723103
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Mechanik motocyklowy 723107
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306

INNE MATERIAŁY

Materiały dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikację M.44

Materiały dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikację M.44