Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
AKTUALNOŚCI

22 marca 2018 roku
Komunikat dla uczniów/absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2018
Absolwenci i uczniowie Technikum Nr 12 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2018 i zdali zarówno część pisemną jak i część praktyczną tego egzaminu, mogą odebrać w sekretariacie szkoły (lub u wychowawcy) ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE ORAZ DYPLOMY (od 23 marca 2018).
GRATULUJEMY!!!

Uczniowie/absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2018 i nie zdali go, mogą przystąpić do egzaminu w sesji maj/lipiec 2018 r. Zaświadczenia o uzyskanych wynikach z poszczególnych etapów egzaminu można odebrać u wicedyrektor mgr inż. Iwony Orłowskiej lub w sekretariacie szkoły.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu w tej sesji jest złożenie deklaracji w terminie do 30 marca 2018 r. (do wicedyrektor mgr inż. Iwony Orłowskiej)

Wicedyrektor mgr inż. Iwona Orłowska


16 stycznia 2018 roku
Nowy wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Nowy wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dostępny jest:
w formacie docx
w formacie pdf

mgr inż. Iwona Orłowska


02 stycznia 2018 roku
Ważny komunikat dla uczniów klas II i III Technikum Nr 12, uczniów klas 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 oraz wszystkich absolwentów
Planowany kolejny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się w sesji maj-lipiec 2018. Według komunikatu dyrektora CKE część pisemną w tej sesji zaplanowano na 19 czerwca 2018r., a praktyczną w terminie od 22 czerwca do 4 lipca 2018r. - w zależności od kwalifikacji.
Do egzaminu mogą przystąpić:
  • klasy IIATS, IIBTS, 3za, 3zb - w kwalifikacji M.18
  • klasy IIIATS, IIIBTS, 3em - w kwalifikacji M.12
  • klasa IIIATM - w kwalifikacji M.17
  • klasa 3mbl (grupa blacharz samochodowy) - w kwalifikacji M.24
  • klasa 3mbl (grupa mechanik motocyklowy) – w kwalifikacji M.45
  • absolwenci i uczniowie, którzy są uprawnieni do zdawania egzaminu, ale nie podeszli do niego w poprzednich sesjach lub nie zdali egzaminu (albo jednej części).
Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu w tej sesji, zobowiązani są złożyć pisemną deklarację w terminie do 18 lutego 2018r. osobiście do wicedyrektor mgr inż. Iwony Orłowskiej (uczniowie i absolwenci Technikum Nr 12) lub do zastępcy kierownika warsztatów szkolnych mgr Sławomira Bochniaka (uczniowie i absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12).

Wicedyrektor mgr inż. Iwona Orłowska
INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU
Informacje dla ucznia
Informacje dla absolwenta

DEKLARACJE

wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w formacie docx) [2018.01.16]
wzór deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w formacie pdf) [2018.01.16]
INFORMATORY

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik pojazdów samochodowych 311513
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik mechanik 311504
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych 723103
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Mechanik motocyklowy 723107
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306

INNE MATERIAŁY

Materiały dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikację M.44

Materiały dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikację M.44