Atuty i sukcesy naszej szkoły
|Ewaluacja zewnętrzna ZSS |Konkursy motoryzacyjne |Projekty międzynarodowe |Projekty krajowe |Współpraca z pracodawcami |Honorowe krwiodawstwo |Stypendyści |Sukcesy w konkursach |Ośmiu Wspaniałych|

Powrót do góry


Wysokie oceny z ewaluacji zewnętrznej ZSS
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie
Technikum Nr 12, Gdańsk
przygotowany przez
Pomorskiego Kuratora Oświaty, Kuratorium Oświaty w Gdańsku
2013 rok
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12, Gdańsk
przygotowany przez
Pomorskiego Kuratora Oświaty, Kuratorium Oświaty w Gdańsku
2013 rok
Prezentowane raporty są rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. W obu szkołach wymagania zostały spełnione na dwóch najwyższych poziomach:
Poziomie B - oznaczającym wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę
Poziomie A - oznaczającym bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Powrót do góry


Wspaniałe rezultaty w konkursach motoryzacyjnych
14 maja 2015 roku

Zwycięstwo w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym "Bezpieczni i świadomi"

14 maja drużyna w składzie: Robert Deyk, Robert Klawikowski i Marcin Zimny - wszyscy z klasy IIIA Technikum Nr 12 zwyciężyła w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym "Bezpieczni i świadomi" zorganizowanym przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie. Turniej składał się z testu wiedzy z przepisów ruchu drogowego i historii motoryzacji oraz konkurencji praktycznych: jazda sprawnościowa samochodem, jazda sprawnościowa skuterem, pierwsza pomoc, obsługa codzienna samochodu.
Startowało 8 drużyn z województwa pomorskiego. Nasi uczniowie okazali się najlepsi. Za zajęcie I miejsca wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a szkoła pomysłowy puchar zrobiony z tarcz hamulcowych.
07 kwietnia 2017 roku

Sukcesy w finale 23. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej

07 kwietnia 2017 podczas drugich co do wielkości w Europie targów motoryzacyjnych Poznań Motor Show w obiektach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się 23. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej. Nasi uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom swojej wiedzy i uplasowali się:
- Artur Grabowski z IVA na 5. miejscu, Kamil Kmita z IIATS na 7. i Jakub Zięba z IIIA Technikum Nr 12 na 25. miejscu spośród 165 startujących uczniów klas technikalnych
- Michał Kuc z 2za na 3. miejscu, Jacek Dampc z 3zb na 5. i Kacper Kurlapski z 2mtb z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 na 16. spośród 74 startujących uczniów szkół zawodowych.
Tym samym nasi uczniowie wywalczyli dla szkoły drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
10 kwietnia 2015 roku

Zwycięstwa w finale XXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej

10 kwietnia podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu odbył się finał XXI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. Był to historyczny finał dla naszej szkoły, albowiem w kategorii szkół technikalnych i zawodowych zwyciężyli nasi uczniowie, z czego cała drużyna z ZSZ Nr 12 znalazła się w finałowej dziesiątce. W kategorii klas technikalnych 1. miejsce zajął Robert Klawikowski, a w kategorii klas zawodowych: 1. miejsce Paweł Dończyk, 4. Dawid Maliszewski, 8. Kamil Konopa.
W rankingu szkół I miejsce zdobyła nasza szkoła przed ZSS w Bydgoszczy i ZSNr10 w Koszalinie.

Powrót do góry


Realizacja międzynarodowych projektów LLP (Lifelong Learning Programme):
5 maja 2015

Międzynarodowe projekty LLP Comenius wyróżniane statusem "Przykładów dobrych praktyk"

Na początku kwietnia nadszedł list z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dotyczący realizowanego w ZSS w latach 2012-2014 międzynarodowego projektu Comenius "Migration in the past, the present and the future-problems and opportunities" (2012-1-DE3-COM06-27184 4). Czytamy w nim:

"W styczniu 2015 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną nadesłanych przez Państwa raportów końcowych z realizacji Partnerskich Projektów Szkół. Serdecznie dziękujemy za terminowe przesłanie raportów oraz - przede wszystkim - za dwa lata ciężkiej pracy w projekcie! Zdajemy sobie sprawę, że z wysoką jakością Państwa działań wiąże się wysiłek całej społeczności szkolnej, a także rodziców i szkół partnerskich.
Jesteśmy niezwykle dumni z Państwa dokonań.
Jak co roku, projekty najwyżej ocenione przez pracowników Narodowej Agencji otrzymują status "przykładów dobrej praktyki". Kryteria, którymi się kierujemy, to innowacyjność, realizacja celów zaplanowanych na etapie wnioskowania o dofinansowanie, zapewnienie trwałości efektów projektu, wpływ na uczniów, nauczycieli, społeczność lokalną. Zdarza się, że projekt oczaruje nas zaskakującymi rozwiązaniami, ważnym tematem, który porusza, szczególnym udziałem uczniów i nauczycieli.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że znaleźli się Państwo w elitarnym gronie najlepszych projektów realizowanych w latach 2012-2014"

Konsekwencją tego wyróżnienia było zaproszenie od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz regionalnego koordynatora Europejskiego Tygodnia Młodzieży (European Youth Week) do udziału w Targach Dobrych Praktyk w ramach głównego wydarzenia ETM, którym była debata "jEsTeM aktywny - zawodowo i społecznie".

Prezentowany podczas Targów projekt był drugim, który został wyróżniony jako najlepiej zrealizowany w województwie pomorskim i uhonorowany statusem "Przykładu dobrych praktyk", który był przeprowadzony w naszej szkole. Pierwszym był realizowany w latach 2009-2011 projekt "Protect - don´t neglect! Practical climate protection in school and training on the job".
Koordynatorką szkolną obu projektów była mgr Barbara Dembek-Bochniak.

29 stycznia 2016 roku
Gdański Dzień Erasmus+
W Europejskim Centrum Solidarności obchodzono dziś Gdański Dzień Erasmus+. Organizatorami były Gdańskie Centrum Projektów Erasmus+ i Stowarzyszenie Morena. Jednym z wydarzeń była prezentacja dobrych praktyk. Spośród wszystkich pomorskich szkół, które realizowały międzynarodowe projekty w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", wybrano tylko trzy, które miały podzielić się doświadczeniami z realizacji projektów Comenius, Leonardo da Vinci i Erasmus+. Jedną z nich była nasza szkoła. 20-minutową prelekcję z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wygłosiła mgr Barbara Dembek-Bochniak - koordynatorka dwóch projektów Comenius realizowanych przez ZSS w latach 2009-2011 i 2012-2014, które zostały wyróżnione w Polsce statusem "Przykładu dobrych praktyk".
23 marca 2016 roku
Wyróżnienie dla ZSS w Gdańsku podczas Gali Erasmus+
W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku podczas Gali Erasmus+ Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku, jako jedna z czterech szkół gdańskich, otrzymał dyplom za aktywność na polu współpracy zagranicznej finansowanej ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ i wcześniejszych programów edukacyjnych w latach 2007-2015. Wyróżnione szkoły: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Samochodowych, III LO oraz Gimnazjum Nr 25 wytypowała Agencja Narodowa Programu Erasmus+ oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Gdańsk Pawła Adamowicza, dyrektora generalnego FRSE Mirosława Marczewskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Morena Adama Niemkiewicza odebrał dyrektor mgr inż. Mirosław Sreberski. Podczas gali wymienione szkoły przedstawiły swoje aktywności w prezentacjach. Sukcesy naszej szkoły omówiła mgr Barbara Dembek-Bochniak, która koordynowała trzy z pięciu realizowanych we wskazanym okresie projektów, z czego dwa zostały wyróżnione statusem "Przykładu dobrych praktyk". W gali uczestniczyła też czteroosobowa grupa uczniów z IIB Technikum Nr 12.
Prezentacja przedstawiona podczas Gali Erasmus+ 23 marca 2016 roku.

Powrót do góry


Udział w projektach krajowych:

Powrót do góry


Efektywna współpraca z pracodawcami

Umowa o współpracy pomiędzy Federal-Mogul Bimet SA a ZSS

Dyrektor ZSS Mirosław Sreberski i Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Federal-Mogul Bimet SA Dariusz Suwalski podpisali 17 listopada 2015 roku umowę o współpracy. Jej celem jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności wykonywania zawodu związanych z kierunkiem kształcenia uczniów ZSS oraz możliwość pozyskania dobrze przygotowanych pod kątem profilu produkcji Federal-Mogul Bimet SA pracowników. Osobami koordynującymi współpracę pomiędzy szkołą a zakładem są Marita Kussowska (Federal-Mogul Bimet SA) oraz Sławomir Bochniak (ZSS w Gdańsku).
Umowa to wstęp do zacieśniania współpracy pomiędzy naszą szkołą i jedną z przodujących trójmiejskich firm z branży mechaniczno-samochodowej.

"Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej"

Statuetka "Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej" to wyróżnienia ustanowionego przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza w 2015 roku, przyznawane pracodawcom nominowanym przez szkoły zawodowe za szczególnie owocną współpracę.
2018
9 marca 2018 roku odbyła się IV gala wręczenia statuetek "Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej". Z dumą informujemy, iż statuetkę otrzymała wskazana przez ZSS w Gdańsku firma Jan Sobański AUTO SYSTEM. Nagrodę z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Piotra Kowalczuka w zastępstwie Pana Jana Sobańskiego (któremu życzymy dużo zdrowia) odebrał Specjalista ds. Systemów Pomiarowych pan Piotr Płowik.
Firma Jan Sobański AUTO SYSTEM działa na polskim rynku motoryzacyjnym od 1975 roku. Jest wiodącym dostawcą kompleksowych technologii napraw pojazdów dla stacji obsługi i warsztatów blacharsko-lakierniczych. Prowadzi szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Zajmuje się rekonstrukcją pojazdów zabytkowych. ZSS współpracuje z Firmą od 2014 roku. Właściciel Firmy - pan Jan Sobański - brał czynny udział w organizacji wyposażenia Ośrodka Egzaminacyjnego w ZSS. W latach 2014 i 2017 Firma zorganizowała i przeprowadziła serie szkoleń i staży dla nauczycieli ZSS z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń do napraw blacharskich. W 2016 roku w warsztatach szkolnych ZSS Firma przeprowadziła szkolenie z użytkowania nowoczesnego sprzętu do napraw blacharskich dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 12 oraz nauczycieli. W 2017 roku dzięki współpracy z firmą Jan Sobański Auto System nasza szkoła pozyskała trójwymiarowe mechaniczno-elektroniczne urządzenie pomiarowe marki Autorobot. Dzięki temu młodzież ma dostęp do najnowocześniejszych technologii, a proces dydaktyczny jest zmodernizowany. Dodatkowo firma Jan Sobański Auto System przekazała nieodpłatnie wartościowe wyposażenie. Firma Jan Sobański AUTO SYSTEM jest sponsorem nagród w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej organizowanym przez Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku. Należy podkreślić, iż mimo że siedziba Jan Sobański AUTO SYSTEM znajduje się pod Warszawą, to Firma angażuje się we współpracę ze szkołą z Pomorza i z chęcią organizuje szkolenia dla młodzieży tutaj na miejscu, w Gdańsku.
2017
9 marca 2017 roku odbyła się III gala wręczenia statuetek "Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej". Z dumą informujemy, iż w kategorii mechanicznej i górniczo-hutniczej statuetkę dla małych przedsiębiorstw otrzymał wskazany przez ZSS w Gdańsku "Nowoczesny Warsztat"- Goldman s.c. z Tczewa. Nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza odebrał dyrektor Goldman s.c. Sebastian Klauz. "Nowoczesny Warsztat" to ogólnopolski miesięcznik dla fachowców branży motoryzacyjnej, z którym nasza szkoła współpracuje od 2012 roku. Firma przekazuje na potrzeby społeczności szkolnej pełne cennych informacji z branży motoryzacyjnej egzemplarze periodyków: "Nowoczesny Warsztat", "Świat Opon" oraz "Warsztat Blacharsko-Lakierniczy". Firma objęła patronatem medialnym Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej organizowany przez ZSS. Dzięki publikacjom w periodykach popularyzującym Turniej, promowana jest atrakcyjność kształcenia zawodowego w branży motoryzacyjnej, tworzony jest pozytywny wizerunek szkoły.
mgr Sławomir Bochniak
Zdjęcia: do zdjęcia grupowego źródło: gdansk.pl; zdjęcie grupowe i kolejne: mgr Sławomir Bochniak
2016
9 marca 2016 roku odbyła się II gala wręczenia statuetek "Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej". Jesteśmy dumni, że laureatem został pracodawca, którego kandydaturę zgłosiła nasza szkoła - Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k. Statuetkę "Pracodawcy Przyjaznego Gdańskiej Szkole Zawodowej" z rąk Prezydenta Miasta Gdańska odebrał prezes firmy Rafał Sosonowski.
Pan Sosnowski jest absolwentem ZSS w Gdańsku. Jego firma ściśle współpracuje z ZSS od 5 lat. Sosonowski Sp. z o.o. Sp. k przez kilka lat wzorowo organizowała zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Dzięki ogromnemu wsparciu logistycznemu uzyskanemu od Firmy przez ZSS w organizacji Turnieju Wiedzy Samochodowej formuła konkursu została zmodernizowana. Turniej z wojewódzkiego uzyskał status ogólnopolskiego. Dzięki staraniom właściciela Firmy została nawiązana stała współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi oraz z miesięcznikiem "Nowoczesny Warsztat". Firma wspomaga finansowo realizację różnorodnych projektów szkolnych. Prezes Rafał Sosnowski aktywnie działał w Radzie Rodziców przy ZSS.
2015
18 marca 2015 roku odbyła się pierwsza gala wręczenia statuetek "Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej". W branży mechanicznej i górniczo-hutniczej statuetkę "Pracodawcy Przyjaznego Gdańskiej Szkole Zawodowej" otrzymało zgłoszone do konkursu przez naszą szkołę PUH Zdunek Sp. z o.o. Prezesem Zarządu PUH "Zdunek" Sp. z o.o. jest absolwent naszej szkoły Tadeusz Zdunek. Firma współpracuje z ZSS od 20 lat. W tym okresie wzorowo organizowała zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, przyjmował na terenach swojego zakładu wycieczki uczniów ZSS, wielokrotnie gościła i organizowała warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz dwutygodniowe praktyki zawodowe dla uczniów z Czech w ramach międzynarodowych projektów unijnych Leonardo da Vinci, zorganizowało także praktyki dla nauczycieli zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodu w branży motoryzacyjnej”.
Autorka fotografii: Dorota Miroszniczenko Źródło: http://www.gdansk.pl

Powrót do góry


Sukcesy w propagowaniu honorowego krwiodawstwa. Prężnie działający Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy ZSS w Gdańsku.
Wyróżnienia ZSS na szczeblu okręgowym i krajowym w konkursie "Młoda Krew Ratuje Życie"
W wyniku oceny konkursu "Młoda Krew Ratuje Życie" w kategorii promocji honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych ZSS otrzymał wiele wyróżnień zarówno na szczeblu okręgowym, jak i ogólnopolskim. W konkursie startuje około 300 szkół z całej Polski, a promocja w naszej szkole okazuje się od trzech lat jedną z najlepszych.
Na szczeblu ogólnopolskim decyzją Komisji Zarządu Głównego PCK Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku otrzymał za promocję honorowego krwiodawstwa: Nagrody uzyskane w etapach okręgowych:
w kategorii Promocja honorowego krwiodawstwa: w kategorii Wskaźnik aktywności:
w kategorii Ilość oddanej krwi:
Koordynatorem Turnieju w ZSS w latach 2007-2017 była mgr Barbara Dembek-Bochniak.
26 czerwca 2015 roku

Pierwsza Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" dla ucznia

Prezes KHDK PCK przy ZSS Sławomir Bochniak, Wiceprezes KHDK PCK przy ZSS Katarzyna Bartel oraz dyrektor ZSS Mirosław Sreberski po raz pierwszy w historii Zespołu Szkół Samochodowych wręczyli Odznakę "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" uczniowi, który w ciągu nauki w ZSS oddał ponad 6 litrów krwi. Nasz bohater - Mateusz Gurski oddał jej dokładnie 6300ml!

Powrót do góry


Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej
16 października 2015 roku o godz. 12.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. Stypendium to otrzymują uczniowie, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności tytuł laureata i finalisty turnieju o zasięgu ogólnopolskim.
Do Ministerstwa wpłynęło ponad 2000 wniosków o nadanie stypendiów MEN. Spośród nich jedynie 320 otrzymało aprobatę.
Jesteśmy dumni, że jednym ze stypendystów Ministra Edukacji Narodowej został Robert Klawikowski z klasy IVA Technikum Nr 12. Robert odebrał dyplom z rąk pani minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej.
Razem z Robertem w tym uroczystym dniu była jego dziewczyna Natalia i kolega z klasy Maciej.

Stypendysta Prezydenta Miasta Gdańska

15 września 2015 roku po raz pierwszy w histori uczeń naszej szkoły - Robert Klawikowski z klasy IVA Technikum Nr 12 - otrzymał Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia w nauce. Wyróżnienie to otrzymują jedynie uczniowie, którzy prócz bardzo dobrych wyników w nauce posiadają osiągnięcia na szczeblu ogólnoplskim. Przypomnijmy, że Robert jest już stypendystą Prezesa Rady Ministrów i w zeszłym roku szkolnym zwyciężył w XXI Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej. Jest też honorowym krwiodawcą.
Gratulujemy sukcesu naszemu uczniowi. Rodzicom Roberta składamy wyrazy uznania za trud wychowawczy. Państwa dziecko jest nie tylko dumą najbliższych, ale społeczności naszej szkoły i naszego kraju.

Laureaci stypendiów Prezesa Rady Ministrów RP
Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
W ZSS laureatami tego stypendium są (dane od roku szkolnego 2010/2011):
- za rok szkolny 2016/2017 - z klasy IIIATS Technikum Nr 12 Kamil Kmita
- za lata szkolne 2014/2015, 2013/2014 - z klasy odpowiednio IVA, IIIA Technikum Nr 12 Robert Klawikowski,
- za lata szkolne 2012/2013, 2011/2012 i 2010/2011 - z klasy odpowiednio IVA, IIIA, IIA Technikum Nr 12 Patryk Felskowski.

Powrót do góry


Sukcesy w konkursach

Powrót do góry

Uczniowie ZSS laureatami i wyróżnionymi w konkursie "Ośmiu Wspaniałych"
18 maja 2015 roku
W Sali Herbowej w siedzibie Rady Miasta Gdańska odbyło się wręczenie nagród laureatom XVI Gdańskiej Edycji Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych, w którym nagradzani są uczniowie szkół niosący bezinteresowną pomoc innym, pobudzający rówieśników do angażowania się w działania prospołeczne, przeciwstawiający się agresji i brutalności. Jesteśmy dumni, że wśród laureatów jest uczeń lasy IVA Technikum Nr 12 Jan Gawor.
6 maja 2013 roku
W gdańskim Nowym Ratuszu odbyło się wręczenie nagród laureatom XIV Gdańskiej Edycji Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych, w którym nagradzani są uczniowie szkół niosący bezinteresowną pomoc innym. Wśród nagrodzonej ósemki jest uczennica klasy IIIB Technikum Nr 12 Anna Onuszko.